Wybierz wersję językową:

polish english русский

Aktualnie znajdujesz się na strzalka UsługiSzczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne

 • Szczeliny w przemysłowych i lotniskowych nawierzchniach betonowych

  samolot.jpg

  Ze względu na przeznaczenie i usytuowanie szczelin w nawierzchniach betonowych wyróżniamy tu: szczeliny podłużne i poprzeczne Szczeliny poprzeczne dzielimy zaś na szczeliny rozszerzania i szczeliny skurczowe. Szczeliny rozszerzania umożliwiają płytom nawierzchni zmianę wymiarów liniowych (wydłużanie się płyt ze względu na temperaturę otoczenia) a szczeliny skurczowe (poprzeczne) pozwalają poszczególnym płytom na zmianę ich wymiarów liniowych (zmniejszenie się płyty) m.in. ze względu na obniżenie się temperatury. Zadaniem materiałów przeznaczonych do wypełnienia szczelin jest utrzymanie szerokości w każdych warunkach eksploatacyjnych (np. od - 30 stopni C do 100 stopni C). Do wypełnienia szczelin stosujemy odpowiednią masę zalewową, która musi spełnić wymagania normy europejskiej lub na którą została wydana aprobata techniczna (np. z ITWL Warszawa). Zalewy te muszą posiadać wysoką adhezję do ścianek szczeliny. Powierzchnie pionowe szczelin muszą być starannie oczyszczone i zagruntowane odpowiednim materiałem. Masa zalewowa powinna być ułożona w górnej części szczeliny w kształcie menisku wklęsłego (do dolnej krawędzi fazy, tj. ok. 3-5 mm poniżej płaszczyzny poziomej). Do prawidłowego uszczelnienia szczelin dylatacyjnych używa się profesjonalnego sprzętu (kotły, frezarki, lance sprężonego powietrza, lance tłoczące gorącą zalewę, piły czyszczące, szczotki mechaniczne, fazowniki, odkurzacze itp.) Szczeliny rozszerzenia (poprzeczne lub podłużne) dzielą płyty betonowe na całej grubości (głębokości) i umożliwiają wydłużanie i kurczenie się płyt (rys. 3)

  Szczeliny skurczowe (pełne i pozorne) umożliwiają kurczenie się płyt gdy temperatura spada poniżej temperatury z okresu budowy naiwerzchni. Szczeliny pełne dzielą płytę na całej jej grubości (głębokości) zaś szczeliny pozorne tylko w części górnej płyty (rys. 3.1 i 3.2)
  rys1.jpg rys2.jpg
   Rys. 3.1. Przykład szczeliny skurczowej pozornej  Rys. 3.2. przykład szczeliny skurczowej pełnej
  rys3.jpg rys4.jpg
   Rys. 3.3. Przykład szczeliny rozszerzenia  Rys. 3.4. Przykład uszczelnienia szczeliny skurczowej pozornej

   

  Szerokość rowka powinna wynosić (+- 10%)
  a) dla szczelin skurczowych i konstrukcyjnych 8- 15 mm
  b) dla szczelin rozszerzenia 15 - 20 mm
  Głębokość wypełnienia masą (rys. 3.4.) zależy od rodzaju masy uszczelniającej i wynosi:
  a) 15-30 mm przy masach zalewowych na gorąco
  b) 10-15 mm, przy masach stosowanych na zimno
  Szczeliny dylatacyjne w nawierzchniach betonowych lotniskowych i przemysłowych - fotografie.

  Wszystkie roboty prowadzone są przy utrzymaniu ruchu drogowego.

  Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych profilami gumowymi

  profile.gif